Indien we in de minnelijke fase niet tot een regeling kunnen komen, kunt u opteren om de gerechtelijke invordering aan te vatten. Deze procedure kan opgestart worden via dagvaarding, aanmaning in het kader van de invordering van onbetwiste schuldvorderingen in B2B of via het Europees Betalingsbevel. We bekijken welke van deze procedures het meest aangewezen is en hoe we de beste resultaten kunnen boeken.

Eenmaal er een uitvoerbare titel is (vonnis/arrest, uitvoerbare titel IOS of Europees Betalingsbevel), staan wij in voor de verdere uitvoering. De deurwaarder is gerechtigd verschillende procedures aan te wenden om tot betaling van het verschuldigde bedrag te komen. Zo zijn er diverse beslagen en andere uitvoeringsmaatregelen mogelijk die echter in laatste instantie aangewend worden.