De gerechtsdeurwaarder wordt officieel benoemd door de koning en is bijgevolg een openbaar ambtenaar. Zijn taken en bevoegdheden staan beschreven in de wet. Zo is hij exclusief bevoegd voor onder andere de dagvaarding en het uitvoeren van vonnissen.

De gerechtsdeurwaarder is de meest geschikte persoon om uw debiteurenportefeuille te beheren. Wij stellen onze diensten beschikbaar voor zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s of grote onderneming en advocaten.

Onze territoriale bevoegdheid strekt zich uit over het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Voor zowel de minnelijke  als gerechtelijke invorderingsdossiers treden wij op in heel België . Bovendien hebben we ervaring in grensoverschrijdende minnelijke invorderingen. Voor de gerechtelijke invorderingsdossiers die buiten ons arrondissement uitgevoerd dienen te worden, doen wij beroep op een netwerk van gemotiveerde gerechtsdeurwaarders uit binnen- en buitenland. Wij blijven echter het enige aanspreekpunt en volgen uw dossiers nauwkeurig op.

De kosten voor onze gerechtelijke tussenkomst zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit dd. 30/11/1976 doch een zorgvuldige afweging van de belangen en de procedures kan de kosten sterk beperken. In de minnelijke fase is er geen wettelijk vastgelegd tarief en kunt u steeds een offerte vragen.