Wij geloven in de effectiviteit van een humane en flexibele aanpak.  Zo zetten we sterk in op de minnelijke invordering om de relaties tussen debiteur en opdrachtgever zo min mogelijk te schenden. Indien een gerechtelijke invordering noodzakelijk is, wordt er streng toegekeken op de procedure en proberen we zo znel mogelijk tot een oplossing te komen.

Een humane werkwijze naar alle partijen toe zorgt tevens voor een minimale kost en een maximaal resultaat.

Die minimale kost kunnen wij ook garanderen dankzij ons permanent geactualiseerde gegevensbank op grond waarvan oninvorderbare kosten kunnen worden vermeden. U kunt uw dossier bovendien ook via webconsulatie raadplegen, zodat u een transparante kijk heeft op het volledige traject.  Ons webplatform laat overigens ook toe om snel en efficiënt te communiceren met ons kantoor.