In 1974 richtte Robert Vergauwen het kantoor op en vestigde zich in het Gewad te Gent. Vier jaar later kwam gerechtsdeurwaarder Philippe Helderweirt hem vervoegen en vanaf 1987 droeg het kantoor dan ook de naam Vergauwen en Helderweirt. Door de jaren heen breidde het kantoor zich uit, zodat het op vandaag 4 titularis-gerechtsdeurwaarders,  3 kandidaat-gerechtsdeurwaarders en 1 stagiair-gerechtsdeurwaarder telt. Sinds januari 2014 werd het kantoor omgezet naar een vennootschapsstructuur onder de vorm van een CVBA.

Ook bij de werknemers kan die jarenlange expertise en kennis teruggevonden worden: een mix van nieuw talent en medewerkers met 15-25 tot zelf 40 jaar ervaring zorgen voor een zeer sterk team. Deze verscheidenheid is bovendien bevorderlijk voor de behandeling van de dossiers: wanneer debiteuren in hun eigen taal te woord gestaan kunnen worden, versoepelt dit het contact en vergroot het de maatschappelijke betrokkenheid. Een reden waarom wij bij de aanwerving zeer veel belang hechten aan talenkennis, zodat wij momenteel mensen met kennis van het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Arabisch, Berbers en Turks in dienst hebben.