Voor gerechtelijke procedures strekt onze territoriale bevoegdheid zich uit over het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Mocht uw debiteur zich buiten ons arrondissement of in het buitenland bevinden, wordt uw dossier toch bij ons gecentraliseerd.
Dankzij ons netwerk van gemotiveerde gerechtsdeurwaarders, verspreid over alle Belgische arrondissementen en de
meeste Europese landen, kunnen we overgaan tot de invordering van uw openstaande facturen.

Ons kantoor blijft echter voor u het aanspreekpunt en de beslissingen inzake het dossier blijven steeds in onze handen.