Opdrachtgevers


Zowel binnen- als buitenlandse minnelijke en gerechtelijke invorderingsdossiers worden op ons kantoor behandeld en gecentraliseerd.

 Debiteurs


U hebt van ons kantoor een aanmaning, een bevel, een dagvaarding, een betekening, een beslag of een gele aanplakking ontvangen.

 Confraters


U bent advocaat of confrater, naast onze ambtelijke taken kunnen wij voor u de minnelijke invordering van alle onbetaalde facturen van uw cliënten verzorgen.

 Scheepsbeslag


Scheepsbeslag zorgt voor zowel binnen- als buitenlandse gerechtelijke invorderingsdossiers, deze worden op ons kantoor behandeld en gecentraliseerd.