De deurwaarder heeft u een exemplaar van het vonnis of dwangbevel overhandigd, zodat u nu officieel kennis heeft van uw veroordeling tot betaling van de verschuldigde bedragen. Indien u (in burgerlijke zaken) niet akkoord bent met het vonnis, heeft u vanaf deze betekening 1 maand de tijd om verzet of hoger beroep aan te tekenen. Daarmee wordt de zaak opnieuw voor de rechtbank gebracht. In sommige gevallen is hoger beroep echter niet mogelijk. Dit is het geval indien in het vonnis ‘in laatste aanleg gewezen’ vermeld staat.

  • Het aantekenen van verzet of beroep heeft niet meteen tot gevolg dat we onze procedure niet kunnen voortzetten. Indien de rechter heeft beslist dat het vonnis ‘uitvoerbaar is bij voorraad’, zal u toch moeten betalen. Neem daarom contact op met onze diensten om verdere kosten en sancties te vermijden.