Indien u een aanmaning (of ingebrekestelling) kreeg van ons, wil dit zeggen dat uw schuldeiser ons gevraagd heeft om u er op attent te maken dat er nog onbetaalde facturen openstaan.

Op onze aanmaning kunt u onder andere volgende zaken terugvinden:

  • de schuldeiser

  • een overzicht van het verschuldigde bedrag

  • de refertes van de onbetaalde facturen

  • onze betaal- en contactgegevens