Indien u niet reageerde op onze verschillende pogingen om tot een regeling van de schuld te komen, kunnen wij beslag leggen op uw goederen.

We zijn gerechtigd om uw roerende en onroerende goederen in bewarend of uitvoerend beslag te nemen. Bij het bewarend beslag kunt u nog gebruik maken van uw goederen, maar mag u deze niet meer verkopen of wegschenken. Bij een uitvoerend beslag kunnen de goederen effectief na verloop van tijd worden verkocht.

Bovendien mogen we ook beslag leggen op uw loon of uitkering om hiermee de schuldeiser te betalen.