Indien u hieraan geen reactie geeft, zullen uw in beslag genomen goederen worden opgeladen en openbaar worden verkocht. U kunt deze verkoping nog vermijden door onmiddellijk een betaling uit te voeren van het verschuldigde bedrag en ons hiervan een geldig betaalbewijs te bezorgen.